Investeringshorisont uden tidsbegrænsning

content_img

Investeringshorisont uden

Tidsbegrænsning

Kirk & Thorsen A/S er et privatejet investeringsselskab, der primært investerer i ejendomme, noterede værdipapirer, unoterede aktier og foretager udlån.

Det er igennem ejerskabet af Kirk & Thorsen Invest A/S, at Kirk & Thorsen A/S varetager investeringer.

Få mere at vide