Investeringer

Investeringer

Investeringsfokus

Kirk & Thorsens investeringsfokus kan opdeles i følgende kategorier

1. Noterede aktier til placering af overskudslikviditet eller som en mere langsigtet investering ofte med mulighed for indflydelse

2. Unoterede aktier i selskaber med en omsætning i størrelsesniveauet + 100 mio. op til ca. 1.000 mio. med henblik på yderligere vækst og værdiforøgelse

3. Udlån til virksomheder og/eller private personer, hvor traditionel finansiering ikke kan opnås. Prisen for denne type afspejler risikoprofil, men er typisk billigere end egenkapital

4. Alle typer af fast ejendom og uden specifikke krav til placering. Risiko/afkast er det centrale for disse investeringer, og ejendomme indkøbes generelt for at være langsigtede investeringer.

Aktivt ejerskab og sparring

Når Kirk & Thorsen har investeret i en virksomhed, støtter vi på engageret vis virksomheden frem mod de opstillede succeskriterier. Støtten kan for eksempel ske via introduktion til nye leverandører, nye kunder og nye innovationskilder via vort bredtfavnende netværk eller via værdifuld rådgivning om virksomhedsledelse, strategi, organisationsudvikling og generationsskifte.

Hos Kirk & Thorsen er vi ansvarlige, lyttende, dedikerede og samarbejdsorienterede med et meget højt ambitionsniveau for vores investeringer. Vi kombinerer gerne et udpræget købmandskab med en strategisk- og forretningsmæssig indgang til driften af vores investeringer. Vækst og udvikling er altid vores ambition.

Kontakt

Al henvendelse vedrørende investeringer bedes rettet til info@thorsenholding.dk