KTVN A/S køber større ejendomsportefølje af Pensam

KTVN A/S er et ejendomsselskab, ejet 60% af Kirk & Thorsen Invest A/S, mens de resterende 40% ejes af Vestjydsk Holding ApS.

KTVN A/S har netop indgået en handel med pensionskassen Pensam, hvor selskabet successivt over de næste måneder overtager 27 ejendomme, primært boligudlejningsejendomme, placeret rundt i Danmark.

Ejendommene indeholder samlet cirka 500 lejemål med et samlet udlejningsareal på 42.000 kvm.

Kirk & Thorsen udvider ejendomsporteføljen

Kirk & Thorsen Invest A/S har pr. 1. juli 2016 udvidet ejendomsporteføljen med en stor og markant ejendom i Vejle.

Der er tale om Enghave Centret, Enghavevej 9, 7100 Vejle.

Ejendommen har et samlet etageareal på 7.298 m2 og har udelukkende erhvervslejemål.