Om Kirk & Thorsen

Om Kirk & Thorsen

Kirk & Thorsen A/S er et privatejet investeringsselskab, der primært investerer i ejendomme, noterede værdipapirer, unoterede aktier og foretager udlån.

Det er igennem ejerskabet af Kirk & Thorsen Invest A/S , at Kirk & Thorsen A/S varetager en portefølje af ejerinvesteringer i såvel unoterede som noterede virksomheder, foretager udlån og administrerer en større ejendomsportefølje.

Alle investeringer foretages efter grundig analyse og efter nøje afvejning af risiko/afkastprofil.

Kirk & Thorsen er ”aktiv” kapital.